ODKAZY

ČESKÁ REPUBLIKA

ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8

Klub přátel ZUŠ
občanské sdružení Klub přátel ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8

Vokální kvarteto Laurus

Mašek Šperk
autorské a secesní šperky Vladislava Maška


NĚMECKO

Cappella Cantorum - sbor z německého města Chemnitz
Spolupořádající sbor pro Carmina Burana


FRANCIE

Vocales - pěvecké sbory z francouzského Pau
Hlavní aktivity sborů Vocales

Blog sborů Vocales Pau
Zprávy, fotky, recepty - zajímavosti ze života členů Vocales

Prezentace Vocales Pau
Oficiální informace o jednotlivých sborech Vocales Pau