SITES AMIS

RÉPUBLIQUE TCHèQUE

ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8
Základní umělecká škola, Klapkova 25, Praha 8

Klub přátel ZUŠ
občanské sdružení Klub přátel ZUŠ, Klapkova 25, Praha 8

Vokální kvarteto Laurus

Mašek Šperk
autorské a secesní šperky Vladislava MaškaFRANCE

Website Vocales Pau
Hlavní aktivity sborů Vocales

Blog Vocales Pau
Zprávy, fotky, recepty - zajímavosti ze života členů Vocales

Festin Choral
Každoroční festival pořádaný sdružením Vocales Pau

La chorale Beltza Gorria